Zorg, niet meer dan nodig


Stichting de Kern is een kleinschalige zorginstelling, waar mensen met een zorgindicatie kunnen wonen in een huiselijke sfeer, al dan niet met 24uurs begeleiding. Samen gaan wij op zoek naar de juiste vorm van zorg (beschermd wonen, ambulant, etc) en een passende invulling van de dag. Dit kan met behulp van een jobcoach, een school of een vorm van dagbesteding. Stichting de Kern heeft diverse woonvormen voor verschillende leeftijdscategoriŽn en op diverse locaties. Zo zijn er voor de jongste bewoners twee locaties op het platteland. Voor de overige bewoners is er woonruimte in het centrum van de stad en in een woonwijk.

Stichting de Kern wil met haar bewoners midden in de samenleving staan en wil niet meer bieden dan nodig. Stichting de Kern gaat ervan uit dat iedereen mogelijkheden heeft en samen met de zorgvrager gaan we voor het maximaal benutten van deze mogelijkheden. Stichting de Kern heeft een veelzijdig zorgaanbod van begeleiding tot opvang en betrekt, daar waar mogelijk en gewenst, het netwerk van de bewoner zoveel mogelijk bij de zorg.

Tevens is er de mogelijkheid voor vakantie en weekend opvang.

Sinds 2015†heeft Stichting de Kern ook een zgn. "oefenhuis". Dit is een huis waar een jongere, in korte of langere tijd, kan leren zelfstandig te wonen.†De jongere huurt een wooneenheid van Stichting de Kern en krijgt hulp en ondersteuning op afgesproken tijden.

Stichting de Kern heeft ook een gevarieerd aanbod in kleinschalige dagbesteding, afgestemd op de vraag, de behoefte en de mogelijkheden van de cliŽnt.

Stichting de Kern heeft een bestuur, bestaande uit drie leden, een cliŽntenraad en een klachtencommissie.