Aanbod Stichting de Kern

Kinderen vanaf 12 tot 18+ jaar kunnen met een PGB of via zorg in natura binnen De Kern komen wonen of logeren in dag, weekendopvang en langdurig verblijf. De Kern heeft een aantal huizen beschikbaar die woonplekken bieden met 24-uurs zorg. Daarnaast is er een “oefenhuis”, waar de jongere een wooneenheid huurt en hulp en ondersteuning krijgt op afgesproken tijden.

In Harlingen en Pietersbierum hebben wij op dit moment nog een plek beschikbaar.

Stichting de Kern beschikt over 12 appartementen in Harlingen. Deze appartementen worden grotendeels gebruikt voor gezinnen of alleenstaande ouders waaraan ambulante zorg moet worden verleend. Heb je belangstelling neem dan contact op.

?

?

?

?

Reageren is niet mogelijk