Deskundigheid

Er is kennis met betrekking tot het werkveld van de zorg en over daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

Voor de begeleiding van de bewoners zijn professionele krachten aanwezig.

Medewerkers van Stichting de Kern zijn MBO of HBO geschoold. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele interne trainingen.
Naast de pedagogisch medewerkers en jeugdzorgwerkers kunnen de cliënten gebruik maken van de deskundigheid van een van de gedragswetenschappers, die werkzaam zijn bij stichting de Kern. Daarnaast zijn er ook twee IAGers in dienst en een verpleegkundige.

Ook onze medewerkers krijgen individuele coaching en worden ondersteunt door gedragswetenschappers. Alle medewerkers zijn opgenomen in het register of SKJ geregistreerd.

Reacties zijn gesloten.