Aanbod Stichting de Kern

Iedereen met een zorgvraag kan binnen De Kern komen wonen of logeren in dag-, weekendopvang en langdurig verblijf. De Kern heeft een aantal huizen beschikbaar die woonplekken bieden met 24-uurs zorg. Daarnaast is er een “oefenhuis”, die door een jongere gehuurd kan worden en waar hulp en ondersteuning op afgesproken tijden wordt gegeven.

Op elke locatie is nog een plek beschikbaar.

Stichting de Kern beschikt over 14 appartementen in Harlingen. Deze appartementen worden grotendeels gebruikt voor gezinnen of alleenstaande ouders waaraan ambulante zorg moet worden verleend. Voor deze appartementen hebben we een wachtlijst.

?

?

?

?

Reacties zijn gesloten.