Zorg, niet meer dan nodig

Stichting de Kern is een kleinschalige zorginstelling, waar mensen met een zorgindicatie kunnen wonen in een huiselijke sfeer, al dan niet met 24-uurs begeleiding. Samen gaan wij op zoek naar de juiste vorm van zorg (beschermd wonen, ambulant, etc) en een passende invulling van de dag. Dit kan met behulp van een jobcoach, een school of een vorm van dagbesteding. Stichting de Kern heeft diverse woonvormen voor verschillende leeftijdscategorieen en op diverse locaties. Zo zijn er voor de jongste bewoners twee locaties (Harlingen en Oosterbierum). Voor de overige bewoners is er woonruimte in Hommerts, Sneek, Oosterbierum, Arum en Harlingen.

   

Stichting de Kern wil met haar bewoners midden in de samenleving staan en wil niet meer bieden dan nodig. Stichting de Kern gaat ervan uit dat iedereen mogelijkheden heeft en samen met de zorgvrager gaan we voor het maximaal benutten van deze mogelijkheden. Stichting de Kern heeft een veelzijdig zorgaanbod van begeleiding tot opvang en betrekt, daar waar mogelijk en gewenst, het netwerk van de bewoner zoveel mogelijk bij de zorg.

Stichting de Kern heeft ook een “oefenhuis”. Dit is een huis waar een jongere, in korte of langere tijd, kan leren zelfstandig te wonen. De jongere huurt een wooneenheid van Stichting de Kern en krijgt hulp en ondersteuning op afgesproken tijden.

Stichting de Kern heeft ook een gevarieerd aanbod in kleinschalige dagbesteding, afgestemd op de vraag, de behoefte en de mogelijkheden van de cliënt.

  

Stichting de Kern heeft een Raad van Toezicht, een bestuur, bestaande uit drie leden, een clientenraad en een klachtencommissie. Daarnaast heeft Stichting de Kern een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor al haar cliënten, hun netwerk en medewerkers.

Wij streven er continu naar om de zorg te leveren op basis van uw wensen. Het kan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen. In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij onze klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan u begeleiden naar het KlachtenportaalZORG.

Wij hanteren de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Reacties zijn gesloten.