Diensten

Stichting de Kern heeft twee cliëntvertrouwenspersonen.
– Één voor de jeugd vanuit het AKJ. Eens per maand komt deze
   persoon een bezoekje brengen aan de locaties waar jeugd verblijft.
   Gewoon een praatje, een spelletje doen of even mee-eten.
   We willen graag dat onze bewoners zich vrij voelen om in
   gesprek te gaan met iemand van buiten de Kern.
– De tweede cliëntvertrouwenspersoon is speciaal voor onze volwassen
   bewoners, zij kunnen ten allen tijden een beroep op haar doen.
Van beide personen zijn de namen en telefoonnummers bekend op de locaties.

   

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de zorgaanbieder van Stichting De Kern, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Stichting De Kern of de klachtencommissie.

De vertrouwenspersoon bezoekt ook regelmatig de groepen van Stichting De Kern waar jongeren verblijven. De jongeren die daar verblijven, kunnen met vragen en klachten direct terecht.

 

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

Onderdeel van Stichting de Kern is de werkorganisatie. De financiële en administratieve diensten zijn uitbesteed.

Wonen

Wonen binnen Stichting de Kern kan op vele manieren. Afhankelijk van de leeftijd, streven wij naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Gezinssituatie

De Kern hecht grote waarde aan het oorspronkelijke gezin van de bewoners. Daar waar mogelijk zal vanuit Stichting de Kern alles worden gedaan om de contacten met familie te onderhouden.

Reacties zijn gesloten.