Diensten

Onderdeel van Stichting de Kern is de werkorganisatie. De financiële en administratieve diensten zijn uitbesteed.

Wonen

Wonen binnen Stichting de Kern kan op vele manieren. Afhankelijk van de leeftijd, streven wij naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Gezinssituatie

De Kern hecht grote waarde aan het oorspronkelijke gezin van de bewoners. Daar waar mogelijk zal vanuit Stichting de Kern alles worden gedaan om de contacten met familie te onderhouden.

Reacties zijn gesloten.