Visie

Visie Stichting de Kern

Stichting de Kern wil zorg op maat bieden aan een brede doelgroep. De organisatie wil met haar bewoners midden in de samenleving staan en wil niet meer bieden dan nodig. Stichting de Kern gaat er hierbij van uit dat iedereen mogelijkheden heeft en samen met de zorgvrager gaan we voor het maximaal benutten van deze mogelijkheden.

Binnen Stichting de Kern staat het bieden van veiligheid, als voorwaarde voor bewoners om zichzelf te kunnen ontwikkelen, voorop. Binnen de woonvoorzieningen wordt deze veiligheid gecreëerd door het bieden van stabiele basiszorg, een rustige basishouding van de professionals, het betrekken van de jongeren bij beslissingen die hen aangaan en het ‘op maat’ opvoeden. Er wordt aangesloten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en het tempo van de jongeren en er worden kleine en haalbare doelen gesteld.

Binnen Stichting de Kern is sprake van een ‘open’ klimaat; er wordt de bewoners ruimte geboden te exploreren en initiatieven te nemen, afspraken en regels worden zoveel mogelijk mét de bewoners gemaakt en opgesteld, klachten van bewoners worden serieus genomen en pedagogisch medewerkers hebben een duidelijke voorbeeldrol in het naleven van regels en afspraken. Binnen Stichting de Kern wordt veel aandacht besteed aan de interactie tussen bewoners onderling en de sfeer op de groepen.

Stichting de Kern heeft een veelzijdig zorgaanbod van ambulante begeleiding tot 24-uurs zorg en betrekt, daar waar mogelijk en gewenst, de familie en belangrijke anderen van de bewoner zoveel mogelijk bij de zorg.

 

Naast de directe zorg heeft Stichting de Kern ook een maatschappelijk taak op het gebied van:

  • Energie neutraal, toekomstbestendig wonen en leven,.
  • Aandacht voor leefstijl en woonomgeving.
  • Technologie in de zorg voor de korte en lange termijn

Reacties zijn gesloten.