Jaarverslag

elske_en_welmoedStichting de Kern heeft in 2016 hulp verleend aan kinderen en volwassenen van 2 tot 65+ jaar. Kinderen en volwassenen die zijn komen wonen bij Stichting de Kern, of gebruik hebben gemaakt van de dag-, weekend- en vakantieopvang en( jong)volwassenen die gebruik maken van onze dagbesteding. Stichting de Kern heeft een team van 18 enthousiaste jeugd-, pedagogische medewerkers en activiteitenbegeleiders die allen MBO of HBO zijn geschoold. Stichting de Kern werkt samen met twee orthopedagogen die nauw betrokken zijn bij het team en de bewoners. In 2016 heeft Stichting de Kern de beschikking gekregen over 12 zorgwoningen in Harlingen. In september hebben de eerste bewoners hun intrek genomen en daarmee is onze missie “zorg niet meer dan nodig” en “midden in de samenleving” van start gegaan. Binnen drie maanden waren alle woningen bezet. Stichting de Kern biedt ambulante begeleiding in meerdere plaatsen in Friesland, we begeleiden cliënten in Harlingen, Sneek en Franeker. In totaal heeft Stichting de Kern in 2016 zorg geboden aan 45 cliënten waarvan 21 een vaste woonplek hebben binnen Stichting de Kern.

2016 in vogelvlucht:

In 2016 is:

 • 12 keer een bestuursvergadering geweest
 • 16 keer een personeelsoverleg geweest
 • Heeft Stichting de Kern 12 keer een overleg gehad met de orthopedagoog.
 • Waren  er 4 bewoners die zorg kregen van meerdere instellingen.
 • Kwamen onze bewoners uit de gemeenten:

  – Leeuwarden
  – De Fryske Marren
  – Littenseradiel
  – Sudwest Fryslan
  – Harlingen
  – Medemblik
  – Vlieland
  – Het Bildt

 • Werden nieuwe bewoners bij ons aangemeld door:
  – De William Schrikker Groep
  – 
  De wijkteams van diverse gemeenten
  – 
  Ambiq
  – 
  Horizon
  – 
  Op particulier initiatief / verzoek
  – 
  Het Regiecentrum

januari
Digitalisering en beveiliging cliëntendossiers.
Verbeteren en borgen van de kwaliteit door het opzetten van een eigen kwaliteitssysteem volgens de ISO-normen. Hierbij is voor ondersteuning AE-iso Management ingehuurd.

februari
De geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen worden geïmplementeerd. Stichting de Kern is gecontracteerd door diverse gemeenten.

maart
Alle personeelsleden hebben hun HCCP-certificaat behaald.

april
Stichting de Kern heeft een wachtlijst. De cliëntenraad krijgt vorm.

mei
Er wordt onderzocht of er behoefte is aan een OndernemingsRaad.
Er wordt een brandweeroefening gehouden op alle locaties.

juni
Stichting de Kern krijgt de beschikking over 12 zorgwoningen via Vastgoedbeheer Bruinsma.

juli
Een deel van de bewoners brengt een bezoek aan de zwarte markt in Beverwijk.
Wij zijn druk bezig met de inrichting van de nieuwe appartementen.

augustus
De voorbereidingen voor het 10-jarig jubileum van Stichting de Kern zijn in volle gang.
Het kwaliteitshandboek wordt officieel in gebruik genomen. Stichting de Kern voldoet hiermee aan alle opgestelde kwaliteitscriteria. Daarnaast is de start gemaakt door het gebruik van de prestatie-indicatoren.

september
Het 10-jarig jubileum wordt gevierd. De eerste bewoners nemen hun intrek in de nieuwe appartementen. Er zijn 2 groepswoningen en een oefenwoning.

oktober
Alle personeelsleden behalen hun BHV-(herhalings)diploma.
Er is overleg met meerdere ketenpartners over mogelijke samenwerkingsmogelijkheden.
Er komen drie nieuwe medewerkers in dienst.

november
De statuten van de stichting worden herzien.
We hebben een nieuwe aspirant bestuurder.

december
We hebben een open dag op alle locaties.
Het bestuur deelt de kerstpakketten uit aan alle personeelsleden om hen te bedanken voor hun inzet over het afgelopen jaar.

U kunt het gehele jaarverslag bij ons opvragen.

Reacties zijn gesloten.